Liitolle uusi puheenjohtaja

Suomen Humanistiliiton liittokokous on valinnut 7.6.2014 Helsingissä uudeksi puheenjohtajaksi Irma Peiposen Helsingin Humanistiyhdistyksestä. Peiponen toimi edellisellä kaksivuotiskaudella liiton toisena varapuheenjotajana. Hän on myös Helsingin Humanistiyhdistyksen puheenjohtaja.

Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Eino Huotari Länsi-Uudenmaan Humanistiyhdisyksestä. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Vilponen Helsingin Humanistiyhdistyksestä. Muut hallituksen jäsenet ovat Robert Brotherus, Eeva Karttunen, Jari Papunen ja Gun Winter.

Liiton hallitus valitaan kaksivuotiskaudelle kahden vuoden välein pidettävässä liittokokouksessa.

Irma Peiponen

Irma Peiponen pitämässä puhetta keväällä 2013
Helsingin Humanistiyhdistyksen 45-vuotisjuhlassa.

Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite

579680_506277112797036_724775883_n

Allekirjoita kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta

Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on avattu kannatusilmoitusten keruuta varten. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/

Suomen Humanistiliitto tukee kansalaisaloitetta, jonka alullepanijoina on ryhmä aktiivisia vapaa-ajattelijoita.

Ote Suomen Humanistiliiton periaateohjelmasta liittyen kansalaisaloitteen teemoihin:

5. Valtiosta vapaa vakaumus

Valtion tulee suhtautua tasapuolisesti erilaisiin maailman- ja elämänkatsomuksiin Humanistiliitto pitää tärkeänä julkisen vallan instituutioiden maailmankatsomuksellista sitoutumattomuutta. Viranomaisen ei tule käyttää asemaansa minkään maailmankatsomuksen edistämiseen. Mitään uskontoa tai muuta katsomusta ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa valtioon. Kirkon ja valtion ero on toteutettava täysin ja yhteisöjen kirkollisverosta on luovuttava. Humanistiliitto tähtää siihen, että ihmiset omavastuisesti luovat maailman- ja elämänkatsomuksensa. Elämänkatsomustiedosta, jossa humanistisella aineksella on riittävä sijansa, tulee tehdä vaihtoehto kaikille sitä haluaville oppilaille.

 

 

Kansalaisten perusoikeudet -vaalipaneeli 13.3.

eu_KUTSU

Kansalaisten perusoikeudet EU:ssa -vaalipaneeli.

Helsingin Humanistiyhdistys järjestää Eurooppa-salissa torstaina 13.3. klo 18–20 EU-vaalipaneelin.
Keskustelemme EU:n perusoikeusasiakirjasta ja sen merkityksestä ja vaikutuksesta. Erityisesti humanisteja kiinnostavat uskonnon- ja katsomusvapaus, sosiaaliset ja ympäristöoikeudet. Minkälaiselta EU nyt näyttää?
Minkälaisina panelistit näkevät EU-parlamentin mahdollisuudet tukea jäsenmaiden ihmisoikeuskehitystä; miten kilpailulainsäädäntö suhtautuu kuluttajaoikeuksiin, työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristöarvoihin?Osanottajat nostavat keskustelussa esiin niitä kysymyksiä, joita pitävät aiheen kannalta tärkeinä.

Toivomme yleisön kommentteja ja kysymyksiä panelisteille.

Panelistit:
Otso Kivekäs (vihreät)
Nasima Razmyar (SDP)
Annika Lapintie (vasemmistoliitto)
kokoomus, osallistuja vahvistuu pian
Alina Böling (RKP)

Paneelin juontaa Irma Peiponen, Helsingin Humanistiyhdistyksen puheenjohtaja

HUOM PAIKKA! Eurooppa-sali Malminkatu 16 (Voimatalo)

Pekka Elo ja Antti Rytkönen ovat poissa

Suomen Humanistiliiton pitkäaikainen puheenjohtaja, opetusneuvos Pekka Elo on poissa. Suomen Humanistiliiton hallituksen pitkäaikainen jäsen Antti Rytkönen on poissa. Suomen Humanistiliiton ja jäsenyhdistysten hallitusten jäsenet esittävät omaisille osanottonsa. Jäämme kaipaamaan suuria humanisteja.

PekkaAntti_Rytkonen

Pekka Elo (1949-2013) Humanismin päivillä        Antti Rytkönen (1941-2013). Kuva julkaistu
marraskuussa2013 Helsingissä.                               esittelyn yhteydessä Humanisti-lehdessä 3/2012.
Kuva (c) Robert Brotherus.                                        Kuva (c) Kukka Ankeriasniemi.

Pääkirjoitus Humanisti 3–4/2013

Meillä on unelma

Heta Saxell

Vuosi sitten ilmestyneessä Humanistissa Helena Kekkonen kirjoitti omasta taistelevasta humanismistaan ja siteerasi kirjoituksessaan mm. Nelson Mandelaa, joka oli tehnyt häneen suuren vaikutuksen teoillaan, sanoillaan ja tavatessa. Lehdessä 4/2012 julkaistiin Kekkosen toivomuksesta myös Nelson Mandelan kuva.

Nyt joulukuussa 2013 muistamme 5. päivä kuollutta Nelson Mandelaa ja hänen elämäntyötään. Monet Mandelan henkilökohtaisesti tavanneista ihmisistä ovat muistelleet hänestä paistanutta valoisaa elämänasennetta. ”Hänen koko hahmonsa heijasti rauhaa”, kuvailee Pekka Haavisto Ylen uutisessa.

Haavisto oli yhtenä puhujana marraskuun 16. päivä järjestetyillä XXXII Humanismin päivillä. Tästä lehdestä löytyy kuvakooste kaikista puhujista. Humanismin päivät järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti yksipäiväisinä. Ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen ja pääpuhujana oli kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton (IHEU) puheenjohtaja Sonja Eggerickx Belgiasta. Eggerickx kertoi IHEU:n toiminnasta sekä katsomusopetuksen järjestämisestä Belgiassa. Hänen kirjoituksensa, joka pohjautuu päivillä pidettyyn esitelmään, löytyy myös tästä lehdestä.

Vuoden viimeisessä numerossa muistamme myös suomalaista humanistia, kesäkuussa kuollutta Jaakko J. Walleniusta, jonka kirjoitukset ovat tuttuja myös Humanistin lukijoille. Humanistin edellinen päätoimittaja Jussi K. Niemelä on kirjoittanut ystävästään muistokirjoituksen. Humanisti kunnioittaa Jaakko J. Walleniuksen muistoa myös julkaisemalla edelleen tämän kirjoituksia ja ajatuksia Humanistin mietteitä -palstalla.

Vaikka ihmiset kuolevat, heidän muistonsa jää elämään. Voimme edelleen lukea heidän kirjoituksiaan ja vaikuttua niistä sekä jatkaa heidän viitoittamallaan tiellä. Kaikuja rauhantekijöiden sanoista kuuluu myös Ismo Alangon Sielun veljien kappaleessa On mulla unelma vuodelta 1985. ”On mulla unelma, vapaa maailma, ilman rajoja” on edelleenkin vaikuttava sanoma vaikka maailma toki on monella tapaa vapaampi ja rajattomampi kuin melkein 30 vuotta sitten. Helsingin Kulttuuritalolla itsenäisyyspäivän jälkimainingeissa toki kappaleen radikaalimmat sanat saattoivat yhä järkyttää osaa yleisöstä. Vuonna 1985 kappale joutui Yleisradiossa soittokieltoon, kun sen katsottiin rienaavan Suomen kansallissymboleita.

Ilmaisunvapauden ja yhteiskuntarauhan voi katsoa kulkevan käsi kädessä. Humanistissa on moneen kertaan eri kirjoittajien artikkeleissa kirjoitettu sanan-, ilmaisun- ja vakaumuksen vapaudesta sekä niiden merkityksestä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Vuoden 2002 Amsterdamin julistuksessa IHEU hyväksyi seuraavat, yhä ajankohtaiset periaatteet, joissa myös ihmisoikeudet korostuvat:

1. Humanismi on eettistä.

2. Humanismi on järkevää

3. Humanismi tukee kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia.

4. Humanismi edellyttää, että henkilökohtaiseen vapauteen tulee liittää yhteiskunnallinen vastuu.

5. Humanismi tarjoaa yhden vastauksen siihen, että monet etsivät vaihtoehtoja dogmaattisille uskonnoille.

6. Humanismi arvostaa taiteellista luovuutta ja mielikuvitusta.

7. Humanismi on elämänkatsomus, joka tavoittelee hyvää elämää kannustamalla ihmisiä eettiseen ja luovaan elämään.