Tunnustukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia!

Eduskunnan valtiopäivien avajaispäivän juhlallisuuksiin on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna tulossa uusi yhdenvertaisuutta ja kulttuuria edistävä uusi elementti: Tunnustukseton juhlatilaisuus torstaina 2.2.2017 klo 10.00 Musiikkitalon Terassilämpiössä. Sen järjestävät yhteistyössä Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto.

Kutsu on kaikille valtiopäivien avajaisiin osallistuville henkilöille, jotka eivät osallistu ennen valtiopäivien avajaisia järjestettävään jumalanpalvelukseen Tuomiokirkossa. Kysymyksessä on nimenomaan ennen valtiopäivien avajaisia järjestettävä tilaisuus samoin kuin Tuomiokirkon jumalanpalveluskin on. Kumpikaan ei kuulu klo 12.00 alkavien valtiopäivien avajaisten viralliseen ohjelmaan.

Tunnustuksettomasta juhlatilaisuudesta on tiedotettu eduskunnan pääsihteerille ja sitä kautta puhemiesneuvostolle. Virallinen kutsu lähetetään ennen eduskunnan syysistuntokauden päättymistä.

Tunnustuksettomassa juhlatilaisuudessa puhuvat kirjailija Sirpa Kähkönen ja professori (emeritus) Ilkka Niiniluoto. Puheiden lisäksi on musiikkiohjelmaa.

Tilaisuuden luonne on verrannollinen Helsingin yliopiston avajaisiin liittyvään tunnustuksettomaan tilaisuuteen, joka on samaan aikaan avajaisjumalanpalveluksen kanssa. Myös kouluissa on tätä nykyä vaihtoehtoista ohjelmaa koulupäivään mahdollisesti liitettyjen jumalanpalvelusten rinnalla.

Ruotsissa vastaava tilaisuus järjestettiin kolmena vuotena epävirallisesti, kunnes se tänä vuonna sai virallisen osan perinteisen jumalanpalveluksen rinnalla.

Pohjoismainen humanistimanifesti

1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset ovat osa luontoa, syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvoltaan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä omatunto.

2. Humanistien näkemyksen mukaan olemassaololle ei ole ennalta määritettyä tarkoitusta. Jokaisella on vapaus etsiä elämälleen tarkoitus ja päämäärä omakohtaisen pohdiskelun, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä ihmiskunnan tieteen, filosofian ja taiteen luoman rikkaan kulttuurin kautta.

3. Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittisyys ja kyseenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily ja tieteelliset menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta saadaan luotettavaa tietoa.

4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki ajatukset ja mielipiteet, myös omansa. Meidän tulee etsiä parhaita argumentteja ja muuttaa mielipiteitämme sekä tarkistaa vakaumuksiamme silloin, kun ne voidaan osoittaa vääriksi. Sananvapaus on olennaisen tärkeää, jotta mielipiteitä voidaan arvioida avoimessa keskustelussa.

5. Humanistit pitävät demokratiaa, laillisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia perimmäisinä arvoina, jotka voidaan perustella järkisyin. Olemme osa yhteiskuntaa ja meillä on vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän on varmistettava planeettamme elinkelpoisuus tuleville sukupolville.

6. Humanismi edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. Humanistit kunnioittavat uskonnonvapautta ja jokaisen oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Valtion tulee olla sekulaarinen, eikä se saa myöntää erioikeuksia minkään elämänkatsomuksen perusteella.

Humanismin päivä 26.11.2016

Merkitse kalenteriisi lauantai 26. marraskuuta, silloin on Humanismin Päivä. Paikkana on HERO, Vilhonkatu 4 ja tilaisuus alkaa klo 9.30.

Aiheina ovat mm. humanismi elämänasenteena, miten filosofian opiskelu tukee humanistista elämänasennetta, käytännön humanismia Suomessa vuonna 2016 sekä globaalitalous ja suomalainen yhteiskunta.

Puhujina ovat mm. professori Ilkka Niiniluoto, HuK Tuukka Brunila, kaupunkitutkija Kaarin Taipale sekä pääekonomisti Ralf Sund.

Ohjelma tarkentuu ajan kanssa.

Lokakuun luento, 13.10.2016

joni_valkila

Kuva: Eeva Rista

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n toiminnanjohtaja, VTT Joni Valkila kertoo uskontojen uhreista ja hengellisestä väkivallasta.
Paikka on Familia Club Yrjönkatu 29 A:ssa ja kaikille avoin, maksuton tilaisuus alkaa klo 18.00.

Humanisti-lehti 1/2016

Sisällys

Omaa silmää ei näe | Arja Strid

Pakkovallan koneistossa | Jouni Huhtanen

Saamelaiset | Irma Peiponen

Tiede avautuu yhteiskuntaan | Jouni Huhtanen

Teatteri herättää ajatuksia | Irma Peiponen

Pohjoismainen humanistimanifesti 2016

Liity jäseneksi Suomen humanistiliittoon
Helsingin Humanistiyhdistyksen ohjelmaa 2016 20

 

 Humanistilehti 1_2016

Humanistien syksyn tapahtumia

Humanistiyhdistyksen kuukausiluennot alkavat

Torstaina 8. syyskuuta klo 18 alkaen Suaad Onniselkä kertoo musliminaisista.

Paikka on vanha tuttu Familia Club, Yrjönkatu 29 A (Ovi porttikäytävässä, Familia katutasoa seuraavassa kerroksessa). Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Humanismin päivä 26. marraskuuta HEROssa, Vilhonkatu 4. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.