Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite

579680_506277112797036_724775883_n

Allekirjoita kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta

Yhdenvertainen Suomi – kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta on avattu kannatusilmoitusten keruuta varten. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/707 . Kansalaisaloitteen kotisivu on http://yhdenvertainensuomi.fi/

Suomen Humanistiliitto tukee kansalaisaloitetta, jonka alullepanijoina on ryhmä aktiivisia vapaa-ajattelijoita.

Ote Suomen Humanistiliiton periaateohjelmasta liittyen kansalaisaloitteen teemoihin:

5. Valtiosta vapaa vakaumus

Valtion tulee suhtautua tasapuolisesti erilaisiin maailman- ja elämänkatsomuksiin Humanistiliitto pitää tärkeänä julkisen vallan instituutioiden maailmankatsomuksellista sitoutumattomuutta. Viranomaisen ei tule käyttää asemaansa minkään maailmankatsomuksen edistämiseen. Mitään uskontoa tai muuta katsomusta ei saa asettaa erityisasemaan suhteessa valtioon. Kirkon ja valtion ero on toteutettava täysin ja yhteisöjen kirkollisverosta on luovuttava. Humanistiliitto tähtää siihen, että ihmiset omavastuisesti luovat maailman- ja elämänkatsomuksensa. Elämänkatsomustiedosta, jossa humanistisella aineksella on riittävä sijansa, tulee tehdä vaihtoehto kaikille sitä haluaville oppilaille.