Humanistiliitto

Suomen Humanistiliitto pyrkii edistämään esteetöntä maailmankatsomuksellista pohdintaa ja katsomuksellista tasa-arvoa sekä tuo esille uskontokuntiin sitoutumattomien näkökulmia ja humanistista tapakulttuuria

Suomen Humanistiliitto on osa kansainvälistä humanistiliikettä, jota järjestöllisesti edustaa Kansainvälinen humanistinen ja eettinen liitto (International Humanist and Ethical Union, IHEU). Suomen Humanistiliiton jäseniä ovat paikalliset humanistiyhdistykset. Tavoitteidensa saavuttamiseksi liitto haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien niiden yksityisten ja yhteisöjen kanssa, jotka voivat yhtyä sen määrittelemiin periaatteisiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *