Lausunto – ministerin juhlallinen vala ja vakuutus 2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamiseksi – ministerin juhlallinen vala ja vakuutus

Ministerin astuminen virkaansa on aina juhlallinen hetki, jota kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus korostaa.

Suomen laki on ministeriä virkatoimissaan ohjaava tekijä. Ministerin tulee toimia kunnian ja omantunsa kautta virassaan perustuslakia ja lakeja noudattaen ihmisten yhdenvertaisuutta kunnioittaen.

Kansalaisten uskonnollinen tai muu eettinen vakaumus on yksityisasia. Vakuutus on neutraali suhteessa henkilön vakaumukseen. Voidaankin perustellusti kysyä, miten ministerin ilmoitus vakaumuksestaan (vala) lisää hänen pätevyyttään tai uskottavuuttaan ministerin tehtävissä.

Positiivista uskonnonvapautta ministeri toki voi toteuttaa omassa elämässään monin tavoin, myös kertomalla siitä julkisesti. Uskonnollisten yhdyskuntien käytännöt eivät kuitenkaan voi ohittaa Suomen lakia.

Perinteet muuttuvat hitaasti. Luterilainen kirkko on vahva kulttuurinen vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa myös ilman perustuslain 76§. Suomen Humanistiliitto ry kannattaakin valtiovallan siirtymistä tunnustuksettomaksi.

Ministerin juhlallinen vakuutus kohtelee kaikkia kansalaisia tasavertaisesti.

 

Suomen Humanistiliitto ry, Finlands Humanistförbund rf.