Vatikaani osaa yllättää!

Asiat, joita pidämme itsestään selvinä, eivät sitä ole maailman suurille auktoriteeteille.

Pyhä Istuin, Vatikaani (valtiojäsen YK:ssa) on kannassaan, sitä mieltä, ettei ihmisoikeuksiin kuulu uskonnon- ja katsomustenvapaus. IHEU:n lainopillinen johtaja Elizabeth O`Casey on 9.3.2018 muistuttanut YK:n ihmisoikeusneuvoston 37. istunnossa, että ”lailla on suojattu, ettei ihmistä voi pakottaa uskontoon, lailla on suojattu olla uskonnoton, lailla on suojattu uskonnosta luopuminen, lailla on suojattu uskonnon arvostelu”.  Suomessa katoliseen kirkkoon kuuluu 14949 jäsentä (2017), maailmassa katolisia on 1, 285 miljardia.

IHEU:n tapahtumia maailmalta voi seurata sivuilta www.iheu.org