Humanistiliiton kannanotto 9.11.2019

Arvoisa kansanedustaja Kärnä

Voiko kirkossa järjestettävä joulujuhla olla muuta kuin uskonnollinen?

Joulu on kristillisessä uskossa käsittääksemme tärkeä juhla.

Koulussa syyslukukauden päättävä juhla voi olla tunnustuksettomampi ja

siten syrjimätön. Ei se merkitse sitä, ettei mitään jouluista ohjelmassa

olisi.

Perustuslain 6§ sisältää yhdenvertaisuuden lain edessä ja yleisen

syrjintäkiellon. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisella ja esimerkiksi

koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuuden

toteutuminen toiminnassaan.

Ymmärtääksemme oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, että kansalaisia

kohdellaan yhdenvertaisesti voimassa olevien lakien mukaan.

Suomen Humanistiliitto ry on vaatinut yhdenvertaista kohtelua uskonnon

ja katsomuksen mukaan myös kouluissa. Tämä ei tee meistä militantteja

ateisteja. Olemme sekulaarihumanisteja ja haluaisimme myös julkisen

vallan olevan sekulaari, missä erilaiset katsomukset ovat

yhdenvertaisessa asemassa.

Suomen Humanistiliitto ry


Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on antanut puolueensa

viestintävastaavan Matti Mönttisen kautta lehdistötiedotteen.

”Militantit ateistit haluavat tuhota suomalaisen kulttuuriperinnön”

Kärnä hämmästelee useiden keskustalaisten tavoin eduskunnan

apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua, jonka mukaan joulujuhlien

järjestäminen kirkossa on lainvastaista.

Kärnä jatkaa peruslakivaliokunnan jäseneen Markus Loheen viitaten,

että oikeusasiamiehen lausunto on peruslakivaliokunnan kannan vastainen.

Kärnä sanoo; ”on tärkeää, että kukaan ei koe, että koulussa tuputetaan

uskontoa, mutta koulun juhlan järjestäminen kirkossa ei tee siitä

automaattisesti uskonnollista. Osallistuminen on myös vapaaehtoista ja

niille, jotka eivät halua osallistua, järjestetään vaihtoehtoista

ohjelmaa. Koulujen joulujuhlat, suvivirsi ja muut perinteet ovat osa

suomalaista kulttuuriperintöä, jota jokainen voi ylpeästi vaalia, vaikka

ei uskonnollinen olisikaan”

Militantti ateismi haluaa Kärnän mukaan haluaa häivyttää kaiken

kaukaisestikin uskontoon liittyvän yhteiskunnasta.