Suomen Humanistiliitto esittää tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle 2019 – 2023

Suomen Humanistiliitto esittää tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle

Rikoslain 17 luvun 10§ on vanhentuneena poistettava

Jumala / Jumalat lienevät ihmisen pilkan yläpuolella. Satiiri on ilmaisun vapauden muotona vaikeasti tulkittavaa. Huono käytös on eri asia. Rikoslaissa kielletyt vihapuhe, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja julkisrauhan rikkominen antavat lain suojaa niin uskonnollisille kuin ei-uskonnollisille ihmisille ja yhteisöille.

Kohti tunnustuksetonta valtiota

Suomen Humanistiliiton tavoitteena on sekulaarivaltio. Kansalaisten uskonnollinen ja eettinen vakaumus on yksityisasia. Yhdenvertaisuuslain antama suoja syrjintää vastaan toteutuu huonosti uskonnottomien ihmisten kohdalla varhaiskasvatuksessa, opetustoimessa, vihkimispalveluissa ja hautaustoimessa. Siksi esitämme:

Maistraatin tulee hoitaa lapsen nimenantoon liittyvä yhteydenpito suoraan lapsen vanhempien kanssa. Nimenannon yhteydessä järjestettävän juhlatilaisuuden muodostahan päättää perhe.

Lasten sukupuolielinten silpominen muilla kuin lääketieteellisillä perusteilla on kiellettävä lailla. Vanhemmat, jotka lähettävät lapsiaan muihin maihin silvottavaksi, asetetaan vastuuseen.

Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien perusteissa oleva linjaus uskonnollisesta ja katsomuksellisesta sitoutumattomuudesta on saatava kunta- ja toimipaikkatasolla käytäntöön tarvittaessa lainsäädännön avulla. Uskontoihin ja katsomuksiin tutustuminen opetuksessa, myös opintokäynneillä, on eri asia kuin tunnustukselliset uskonnolliset tilaisuudet.

Elämänkatsomustieto on vihdoin avattava kaikille oppilaille mahdolliseksi. Oppiaine tukee lapsen ja nuoren identiteetin muodostumista. Nykyinen käytäntö on Lapsen oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.

Uskonnonvapautta vahvistetaan puolustusvoimissa tekemällä uskontoneutraali sotilasvakuutus kaikille yhteiseksi sekä sodan ja rauhan etiikan opettajiksi otetaan muitakin kuin sotilaspappeja. Sotilaspappien rinnalla tulee olla muita henkisen tuen ammattilaisia.

Mikäli uskonnollisten yhdyskuntien nykyistä oikeutta omiin vihkijöihin jatketaan, tulee samanlainen vihkimisoikeus myöntää sekulaaria kulttuuria edustaville järjestöille. Tarvitaan myös tunnustuksettomia seremoniatiloja.

Sekulaaria kulttuuria edustavat rekisteröidyt järjestöt tulee muutenkin asettaa samaan asemaan kuin pienet uskonnolliset yhdyskunnat, myös valtionavustuksissa.

Myös lakiasäätävän eduskunnan on otettava käytännöissään huomioon uskonnonvapauslaki, esimerkiksi valtiopäivien avajaisjärjestelyissä ja ministerivakuutusta annettaessa.

Tunnustuksettomia seremoniatiloja tarvitaan kipeästi jäähyväis- ja saattotilaisuuksien järjestämisessä. Myös uskonnottomien yhdistysten ylläpitämät hautausmaat taritsevat valtion tukea.

Helsingissä 10.11.2018     Suomen Humanistiliitto ry-Finlands Humanistförbund rf