Arvosteluja

Arvostelu Darwin_Lajien synty Kuolematon klassikko. Darwin, Charles: Lajien synty: Luonnollisen valinnan kautta eli luonnon suosimien rotujen säilyminen olemassaolon taistelussa. Suomentanut Pertti Ranta. Vastapaino: Tampere 2016. 421 sivua. Arvostelu: Jouni Huhtanen

Arvostelu Arendt_Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä  Arendt, Hannah: Eichmann Jerusalemissa. Raportti pahuuden arkipäiväisyydestä. [Alkuteos: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963).] Suomentaneet Antero Holmila ja Jouni Tilli. Docendo, Jyväskylä 2016. 381 sivua. ISBN 978-952-291-259-6. Arvostelu: Jouni Huhtanen

Arvostelu Raevaara_Tajuaako kukaan Ohjeita tieteen yleistajuistajille  Raevaara, Tiina: Tajuaako kukaan? Opas tieteen yleistajuistajalle. Vastapaino, Tampere 2016. 202 sivua. ISBN 978-951-768-546-7. Arvostelu: Jouni Huhtanen

.