Humanisminpäivä lauantaina 26. marraskuuta 2016

Humanismi ja yhteiskunta

Vilhonkatu 4, Heron tilat (Kaisaniemenkadun ja Vilhonkadun kulma, vastapäätä metron sisäänkäyntiä)

klo 10 -12 Humanismi elämänasenteena

Professori Ilkka Niiniluoto puhuu filosofi Georg Henrik von Wrightin ( 1916 – 2003 ) ajattelusta

Miten filosofian opiskelu tukee humanistista elämänasennetta:

Huk Tuukka Brunila, Dilemma ja lehtori Pekka Jäppinen, Kimpisen lukio Lappeenranta

klo 12 – 13 ruokatauko, omarahoitteinen tai omat eväät

klo13 – 14 Käytännön humanismia Suomessa vuonna 2016

Koordinaattori Suvi Niemelä, Suomen Pakolaisapu

Opiskelija Samuel Jokela, siviilipalvelu Punavuoren keskuksessa

Palvelujohtaja Janne Gustafsson, Suojapirtti ry

klo 14 – 14.30 kahvitauko

klo 14.30 – 16.00 Globaalitalous ja suomalainen yhteiskunta

Ph.D. kaupunkitutkija Kaarin Taipale

Pääekonomisti Ralf Sund

klo 16 – -16.30 Voimaa taiteesta

Toiminnanjohtaja Annu Mikkonen, Suomen Säveltäjät

FM Yrjö Sinkkonen, kulttuurikummi

 

Tilavuokran katteeksi toivomme 15€ ovimaksua, ( tai varojen mukaan)

Voi maksaa myös Suomen Humanistiliiton tilille FI 34 4006 0010 181911

Tunnustukseton juhlatilaisuus ennen valtiopäivien avajaisia!

Eduskunnan valtiopäivien avajaispäivän juhlallisuuksiin on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna tulossa uusi yhdenvertaisuutta ja kulttuuria edistävä uusi elementti: Tunnustukseton juhlatilaisuus torstaina 2.2.2017 klo 10.00 Musiikkitalon Terassilämpiössä. Sen järjestävät yhteistyössä Suomen Humanistiliitto ja Vapaa-ajattelijain liitto.

Kutsu on kaikille valtiopäivien avajaisiin osallistuville henkilöille, jotka eivät osallistu ennen valtiopäivien avajaisia järjestettävään jumalanpalvelukseen Tuomiokirkossa. Kysymyksessä on nimenomaan ennen valtiopäivien avajaisia järjestettävä tilaisuus samoin kuin Tuomiokirkon jumalanpalveluskin on. Kumpikaan ei kuulu klo 12.00 alkavien valtiopäivien avajaisten viralliseen ohjelmaan.

Tunnustuksettomasta juhlatilaisuudesta on tiedotettu eduskunnan pääsihteerille ja sitä kautta puhemiesneuvostolle. Virallinen kutsu lähetetään ennen eduskunnan syysistuntokauden päättymistä.

Tunnustuksettomassa juhlatilaisuudessa puhuvat kirjailija Sirpa Kähkönen ja professori (emeritus) Ilkka Niiniluoto. Puheiden lisäksi on musiikkiohjelmaa.

Tilaisuuden luonne on verrannollinen Helsingin yliopiston avajaisiin liittyvään tunnustuksettomaan tilaisuuteen, joka on samaan aikaan avajaisjumalanpalveluksen kanssa. Myös kouluissa on tätä nykyä vaihtoehtoista ohjelmaa koulupäivään mahdollisesti liitettyjen jumalanpalvelusten rinnalla.

Ruotsissa vastaava tilaisuus järjestettiin kolmena vuotena epävirallisesti, kunnes se tänä vuonna sai virallisen osan perinteisen jumalanpalveluksen rinnalla.

Pohjoismainen humanistimanifesti

1. Humanismi on sekulaari elämänkatsomus. Se perustuu ajatukseen siitä, että ihmiset ovat osa luontoa, syntyneet vapaina ja yhdenvertaisina ihmisarvoltaan ja oikeuksiltaan ja heillä on järki sekä omatunto.

2. Humanistien näkemyksen mukaan olemassaololle ei ole ennalta määritettyä tarkoitusta. Jokaisella on vapaus etsiä elämälleen tarkoitus ja päämäärä omakohtaisen pohdiskelun, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä ihmiskunnan tieteen, filosofian ja taiteen luoman rikkaan kulttuurin kautta.

3. Humanismi edistää rationaalisuutta. Kriittisyys ja kyseenalaistaminen, tietoon perustuva järkeily ja tieteelliset menetelmät ovat parhaat työkalut, joilla maailmasta saadaan luotettavaa tietoa.

4. Humanistit kannustavat kyseenalaistamaan kaikki ajatukset ja mielipiteet, myös omansa. Meidän tulee etsiä parhaita argumentteja ja muuttaa mielipiteitämme sekä tarkistaa vakaumuksiamme silloin, kun ne voidaan osoittaa vääriksi. Sananvapaus on olennaisen tärkeää, jotta mielipiteitä voidaan arvioida avoimessa keskustelussa.

5. Humanistit pitävät demokratiaa, laillisuusperiaatetta ja ihmisoikeuksia perimmäisinä arvoina, jotka voidaan perustella järkisyin. Olemme osa yhteiskuntaa ja meillä on vastuu kanssaihmisistä ja ympäristöstä sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Meidän on varmistettava planeettamme elinkelpoisuus tuleville sukupolville.

6. Humanismi edistää kaikkien yhdenvertaisuutta. Humanistit kunnioittavat uskonnonvapautta ja jokaisen oikeutta valita oma elämänkatsomuksensa. Valtion tulee olla sekulaarinen, eikä se saa myöntää erioikeuksia minkään elämänkatsomuksen perusteella.