Humanistiyhdistyksen syksyn 2015 yleisöluentoja

Galaxy-Wallpaper-AF3

TO 10.9 filosofi Paavo Pylkkänen, aiheena luonnontieteellinen maailmankuva. Pylkkänen on erikoistunut fysiikan filosofiaan.
TO 8.10. filosofi Sanna Tirkkonen aiheena tieteen ja taiteen merkitys ihmiselle ja yhteiskunnalle.
TO 12.11 kosmologi Tommi Tenkanen puhuu kosmologin maailmankuvasta.

Kaikki tilaisuudet ovat klo 18 – 20 osoitteessa Yrjönkatu 29 A (Familia club). Ovi on porttikäytävässä, katutasosta noustaan seuraavaan kerrokseen.

Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

 

 

Maailmankuvien kamppailu

KariEnqvist-1

Teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist korostaa puhuvansa uskonnottomuudesta, muttei edustavansa ateismia. Enqvistin mukaan ihmiskunta kysyi muutaman ensimmäisen vuosituhannen suuria kysymyksiä, joihin ei saatu vastauksia. Muutos tuli vasta, kun nämä hylättiin ja alettiin kysyä pieniä kysymyksiä ja saada niihin luotettavia vastauksia. Muutoksen airuena toiminutta Galileoa seurasi Newtonin myötä todellinen tieteellinen murros ja modernimaailma, jota ei tavoitettu enää lavealla pensselillä vaan pilkkomalla kysymykset yhä pienempiin osiin.

Monilla on kuitenkin harhainen käsitys tieteestä ja erityisesti Enqvistin edustamasta luonnontieteestä. Continue reading

Kevätretki Seurasaareen SU 31.5

Humanistit lähtevät yhdessä kevätretkelle Seurasaareen sunnuntaina 31. toukokuuta.

Tapaamme Seurasaaren sillan mantereen puoleisessa päässä klo 11.

Ota piknik evästä mukaan. Retki sopii mainiosti koko perheelle.
Seurasaari

Taksvärkkiä ja rauhanfilosofiaa

Helena Kekkonen Oulussa (kirjoittanut Jari Papunen)

Helena Kekkonen

Helena Kekkonen

Taksvärkkitoiminta edistää parhaimmillaan erinomaisella tavalla humanistisia arvoja maailmassa. Näin ajatteli vuonna 2013 Humanistisen kunniamaininnan yhdessä miehensä Riston kanssa saanut Helena Kekkonen.

Yli 20-vuotinen taksvärkkiyhteistyömme Helena Kekkosen kanssa alkoi 1990-luvun alkupuolella, kun silloisen Kuusiluodon lukion oppilas Heidi Heikkilä lähti eteläafrikkalaiseen lastentarhaan harjoittelemaan. Continue reading

7.5. klo 18-20: Virve Kallio: Äänellä itkeminen ja luontosuhde

Helsingin humanistiyhdistyksen seuraava kokoontuminen on toukokuun 7. päivänä klo 18 – 20 Yrjönkatu 29 A (Familia club). Ovi on porttikäytävässä, katutasosta noustaan seuraavaan kerrokseen.

Kuvamataidon opettaja Virve Kallio kertoo aiheesta: “Äänellä itkeminen ja luontosuhde, perinnettä päivitettynä.”

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Kohti ihmisoikeuskulttuuria

(by Irma Peiponen)

Helsingin Humanistiyhdistyksessä on tänä keväänä keskusteltu ihmisoikeuksista, joita me suomalaiset pidämme ehkä liiankin itsestään selvinä. Viranomaiset ovat vastuussa siitä, että ihmisoikeuksia ja niitä suojaavia lakeja noudatetaan, mutta me kaikki muutamme ihmisoikeuksia todeksi. On päästävä teoriasta käytäntöön. Tarvitsemme asennemuutosta.

Suomi valtiona on ratifioinut kansainväliset sopimukset muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tunnollisesti on katsottu, että lainsäädäntö vastaa allekirjoitettuja sopimuksia. Continue reading

Suomen poliittisille puolueille, seuraavan hallituksen ohjelmaneuvottelijoille

Suomessa on ollut uskonnonvapaus vuodesta 1921, silti meillä on ajattelussamme ja käytännöissämme valtiokirkollisia piirteitä. Seuraavan hallituskauden aikana tulee ryhtyä valmistelemaan valtion ja kirkon erillisyyden selkeyttämistä. Suomen Humanistiliitto ry kannattaa Vapaa-ajattelijain liitto ry:n kannanottoa ”Ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun julkisen vallan toiminnassa.”

Humanismi on eettinen maailmankatsomus, josta monet uskonnottomat ihmiset etsivät vastauksia perimmäisiin kysymyksiin. Sellaisia lopullisia vastauksia, mitä esimerkiksi uskonnot tarjoavat, humanismi ei anna, vaan ihmisen on itse etsittävä totuutta ja oikeaa elämäntapaa. Humanistit puolustavat demokraattista yhteiskuntaa ja myös muiden oikeutta omaan katsomukseensa, jos ne kunnioittavat humanistisia arvoja, vaikka eivät olekaan sekularistisia. Sellainen yhteiskunta vaatii neuvotteluja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Tärkeitä meille ovat ihmisoikeudet, joita voi elää todeksi avoimessa yhteiskunnassa, missä erilaisuus huomioidaan.

Sekularismi on ajatus, jonka mukaan erityisesti monikulttuurisessa yhteiskunnassa valtion ja sen virallisten instituutioiden tulee olla neutraaleja uskontoihin ja katsomuksiin nähden. Kansalaisyhteiskunnassa on löydettävä sellainen eettinen pohja, minkä sen kaikki jäsenet voivat hyväksyä. Eettisessä keskustelussa ei saa syrjäyttää osaa kansalaisista.
Myös uskonnottomat ihmiset ovat kansalaisia Suomen valtiossa.

Helsingissä, 21.03.2015
Suomen Humanistiliitto ry
puolesta Irma Peiponen, pj

Seminaari globaalista etiikasta 21.3.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan globaalista etiikasta!

Seminaari lauantaina maaliskuun 21. päivä klo 10 – 14
Paikka: Hero, Vilhonkatu 4 (Vilhonkadun ja Kasisniemenkadun kulma, ovi vastapäätä metroasemaa)
Tilaisuus on maksuton, ei ennakkoilmoittaumista!

Ohjelma:
ko 10 Globaali etiikka, FM Jussi Tuovinen, Suomen Humanistiliitto
klo 11.30 Naisten voimaannuttaminen, projektiesimerkki Ugandasta,
tasa-arvokoordinaattori Erna Alitalo, Solidaarisuus
klo 12 kahvi & teetä, voileipiä
klo 12.30 Vuosituhattavoitteiden arviointia ja jatkosuunnitelmia, pääsihteeri Rilli Lappalainen, KEHYS ry